Parafia św. Jana Chrzciciela - Gliwice

90 lat

Data dodania: 2021-09-04 13:54:42

News

Czas biegnie nieubłaganie, ale na chwałę Bożą. Dziękujmy Bogu za wszystkie dobro - dziś o godz. 18.00 uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Bpa Jana Kopca z okazji 90 lecia konsekracji naszego kościoła (link do trancmisji KLIKNIJ TU:).

(poniższy tekst na bazie: WIKIPEDIA oraz Dzieje Żernik.....© Copyright by Barbara & Damian Recław www.zerniki.gliwice.pl; zdjęcia kościoła z tamtych czasów: http://www.zerniki.gliwice.pl/historia/wczoraj/photos/photo1.html; fotografia kard. Bertrama domena publiczna; https://silesia.edu.pl/index.php/Beigel_Maksymilian)


Budowę kościoła w Żernikach planowano już od 1912 roku, ale realizację zamierzeń uniemożliwił wybuch wojny, a po niej dewaluacja zebranych uprzednio funduszy. Istniał natomiast wówczas już cmentarz dla katolików i protestantów. Dalsze starania kontynuował proboszcz z Sobiszowic Jan Globisch. W wyniku zbiórki (wśród wiernych całej diecezji) za 60 000 marek zakupiono od spadkobierców barona von Groelinga 45 morg gruntu zabudowanego różnymi budynkami. Ponadto bogatsi mieszkańcy fundowali elementy wyposażenia wnętrza kościoła. Sam kościół powstał z przebudowy stodoły, a probostwo ze spichlerza. Plan całości budowy opracował, a potem wykonał konieczne prace miejscowy mistrz budowlany Nawrat.
BERTRAM
W rezultacie 6 września 1931 roku ówczesny metropolita wrocławski kardynał Adolf Bertram, w obecności burmistrza Gliwic Georga Geislera, konsekrował nasz kościół, a co ciekawe, homilię kardynała prezentowano rówież po polsku. Piewrszym proboszczem, a ścislej mówiąc, wg oficjalnych dokumentów, lokalistą (duchownym z uprawnieniami proboszczowskimi) 'nowo utworzonej stacji duszpasterskiej w Żernikach', został ksiądz Maksymilian Beigel, którego po niemiecku i polsku przywitał ksiądz dziekan J. Jaglo i rektor szkoły L. Nawrat. Kościelnym został I. Mrozek, potem L. Mrozek, organista A. Salwiczek oraz Jeglorz i Klyta, a grabarzem J. Mrozek. Żerniki liczyły w tamtych czasach ok. 3000 wiernych, a po wybudowaniu nowego osiedla liczba ich wzrosła do 3 600. Za interesujące nalezy uznać, iż pomimo dojścia Hitlera do władzy, aż do połowy 1939 roku nabożeństwa odprawiano tak po niemiecku jak i po polsku. Z kolei kiedy w 1934 roku odbyły się pierwsze misje, stolarz A. Markiefka ofiarował drewniany krzyż misyjny, a wnętrze kościoła zostało wymalowane pod kierownictwem artysty K. Platzka. Jak wspomniano wyżej, pierwszym duszpasterzem w Żernikach został były wikary z Zabrza Mikulczyc, ks. Maksymilian Beigel, który po erygowaniu w 1941 roku parafii św. Jana Chrzciciela w Żernikach, został mianowany jej pierwszym proboszczem. Ks. Beigel urodził się w 1887 r. w Murckach, w rodzinie urzędnika kolejowego. Parafianie uczicili jego 25 lat kapłaństwa (1938), darując mu biały ornat (polscy parafianie) i płaskorzeźbę „Wieczerzy Pańskiej” (niemieccy parafianie). Ks. Maksymilian zmarł w 1949 r. i został pochowany obok żernickiego kościoła. Po śmierci ks. Beigla w latach 1949-1958 proboszczem był ks. Franciszek Herman. Urodził się w Bohorodczanach, w powiecie stanisławowskim. W 1958 roku ks. Herman został prezeniesiony dekretem ks. Biskupa do parafii św. Antoniego w Wójtowej Wsi, a po swojej śmierci został pochowany na cmentarzu w Żernikach. W 1958 roku proboszczem naszej parafii został mianowany ksiądz Ludwik Buczkowski. Ks. Ludwik urodził się w Skomorochach koło Tarnopola, a seminarium duchowne ukończył we Lwowie. W 1987 roku przeszedł na emeryturę mieszkając dalej na plebanii, a po śmierci 23 listopada 1998 został pochowany na żernickim cmentarzu. Od 1987 roku administratorem, a od 26 września 1991 proboszczem w Żernikach jest ks. Antoni Rzeszutko. Ks. Rzeszutko urodził się  w 1955 r. w Głuchołazach. Pochodzi z parafii Nowy Las w Opolskiem, a święcenia kapłańskie przyjął w Opolu w 1980 roku, po czym został skierowany jako wikary do parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Raciborzu, a potem do parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Zabrzu-Rokitnicy. Dzięki ofiarności mieszkańców Żernik i przynależącej do parafii Szałszy oraz sponsorom, zrealizowano wiele poważnych inwestycje: budowa domu parafialnego, dzwonnicy gdzie umieszczono ufundowane przez Parafian dzwony, przedłużenia kościoła o nową zakrystię i salkę spotkań grup parafialnych, przebudowę schodów i ułożeenie nowej nawierzchni przy domu parafialnym, zamontowano nowe organy w kościele w Szałszy, a istniejące w kościele parafialnym poddano gruntownej renowacji. Piękną tradycją są organizowana dorocznie (za wyj. okresu pandemii) Procesja za Panem Bogiem oraz Dozynki Parafialne i festyn dożynkowy (TU: [KLIKNIJ] fotorelacja z tegorocznych obchodów).

powrót ::

Cytat dnia

Długi most miłości do Boga idzie do brzegu wieczności tylko przez kolejne, najbliższe filary, przez miłość bliźniego.

/Bernard Haring/

Cytat dnia

 

mszenabozenstwakancelaria

PORZĄDEK WAKACYJNY

dni powszednie w Żernikach (szczegóły KLIKNIJ TU)


W SOBOTY (Szałsza):

godz. 18.00 -
Msza św. niedzielna

W NIEDZIELE (Żerniki) o godz.:
7.00, 9.00, 11.30, 16.00


w święta przypadające w dni robocze
: aktualne ogłoszenia (KLIKNIJ TU)

W DNI POWSZEDNIE
w poniedziałki i w czwartki w godzinach rannych
we wtorki, środy i piątki w godzinach popołudniowych
 

UWAGA! NIEKTÓRE PARAFIE ZMIENIŁY PORZĄDEK MSZY ŚW. 
PROSIMY KAŻDORAZOWO INDYWIDUALNIE WERYFIKOWAĆ INFORMACJE ZAWARTE W PONIŻSZYCH ODNOŚNIKACH
Np. w par. Chrystusa Króla w niedzielę nie ma
Mszy św. o g. 6.00


MSZE ŚW. W GLIWICACH  - niedziele i święta
(informacja dzięki uprzejmości parafii 
św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy)

 

MSZE ŚW. W DIECEZJI GLIWICKIEJ  - niedziele i święta
(informacja wg "Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej Diecezji Gliwickiej")

 

Panel