Parafia św. Jana Chrzciciela - Gliwice

Jasna Góra: Rozpoczęła się 100 Pielgrzymka Służby Zdrowia

Data dodania: 2024-05-19 08:44:37

News

Apel Jasnogórski rozpoczął 100 Pielgrzymkę Służby Zdrowia. Poprowadził go przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia bp Romuald Kamiński. Zawierzył Maryi Jasnogórskiej wszystkich, którzy służą na co dzień życiu i zdrowiu Polaków, także Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie. Modlił się o pokój w Ukrainie i w Ziemi Świętej; „o jak najlepsze wywiązanie się nas jako chrześcijan wobec sióstr i braci cierpiących z racji barbarzyństwa wojny, o odnowienie człowieka, o nową kulturę codziennego życia, delikatność i współczucie w relacjach międzyludzkich; o kulturę cywilizacji miłości”.

Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia Maryi przyzywanej jako Uzdrowienie chorych powierzył wszystkich cierpiących - w szpitalach, domach opieki, hospicjach, wszelkich placówkach medycznych, chorych pozostających w domach, chorych przewlekle, samotnych i starszych.

W rozważaniu apelowym bp Kamiński zauważył, że tegoroczne pielgrzymowanie przypada znowu w czasie niełatwym. - Niepokoi nas stan zapalny pośród narodów w postaci wojen, nienawiści, wykorzystywania słabszych nacji przez bogate społeczności, a także to, co wypływa z naszego głębokiego nieuporządkowania wewnętrznego jak pogarda dla życia (szczególnie nienarodzonych), bark zrozumienia dla zachowania jedności i uszanowania powagi i piękna wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej – ubolewał.

Przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia wyraził wdzięczność  za wszystkich pracowników środowiska medycznego: lekarzy, pielęgniarki i położne, diagnostów laboratoryjnych, farmaceutów, rehabilitantów, ratowników medycznych i kierowców karetek pogotowia ratunkowego, psychologów klinicznych a także tych wszystkich, różnych zawodów i powołań: księży kapelanów, osoby konsekrowane, nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. i wolontariuszy, studentów uczelni medycznych, którzy w różnoraki sposób towarzyszą chorym.

Modlił się, by Maryja wypraszała im potrzebne siły, odwagę, cierpliwość, obdarzała sercem ofiarnym, rozpalała bezwarunkową miłością, uwalniała od lęków i obaw, broniła przed zniechęceniem i pozwalała wytrwać w nadziei wbrew wszelkim pokusom zwątpienia i załamania.

Bp Kamiński prosił w modlitwie apelowej, by Maryja „pomogła nam odbudować i umocnić naszą wiarę, pełne oddanie i zaufanie Jezusowi Chrystusowi; abyśmy powrócili do Wspólnoty Kościoła i korzystali z bogactwa jego codziennej posługi – słowa Bożego i sakramentów”.

- Matko nasza najmilsza. Proszę dzisiaj za tymi pracownikami Służby Zdrowia, którzy oprócz fachowej pomocy medycznej spieszyli z pomocą duchową. Chcę tutaj przed Tobą Matko wspomnieć szlachetne działania Polskiego Towarzystwa Opieki Duchowej w Medycynie i prosić o potrzebne łaski dla tej inicjatywy - modlił się przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia.

Bp Kamiński prosił Maryję Jasnogórską, by była „orędowniczką w modlitwie o odrodzenie naszych serc, o odnowienie człowieka, o nową kulturę codziennego życia, o delikatność i współczucie w relacjach międzyludzkich; o kulturę cywilizacji miłości”.

Pielgrzymi odprawią Drogę Krzyżową na Wałach. O godzinie 23.00 w Kaplicy Matki Bożej zostanie odprawiona Msza św., a po niej odbędzie się czuwanie modlitewne środowiska medycznego.

Jutro, 19 maja, pielgrzymi spotkają się w auli im. O. Augustyna Kordeckiego na wspólnej modlitwie. Następnie wysłuchają konferencji tematycznych. O godz. 11.00 na Szczycie rozpocznie się Msza św. pod przewodnictwem abp. Józefa Górzyńskiego, metropolity warmińskiego. Podczas Eucharystii pielgrzymi ponowią Akt Zawierzenia Służby Zdrowia Matce Bożej. Nastąpi też przekazanie peregrynujących w środowisku medycznym relikwii bł. lekarki s. Ewy Noiszewskiej która zginęła z rąk niemieckich okupantów za pomoc Żydom oraz bł. Marty Wieckiej, zakonnicy i pielęgniarki, która „w każdym cierpiącym człowieku, bez względu na wyznanie, narodowość, kulturę, rasę widziała Chrystusa”.

Pielgrzymkę poprzedziły dwudniowe rekolekcje dla środowiska medycznego. Są one kontynuacją idei zaproponowanej przez bł. ks. Jerzego Popiełuszkę, który w 1979 r. stał się duszpasterzem warszawskiej służby zdrowia.

Pielgrzymki i rekolekcje są czasem formacji dla przedstawicieli świata medycznego, przypomnieniem, że pomoc pacjentom nie zamyka się jedynie w ramach zabiegów i procedur medycznych, potrzebna jest duchowość i wyobraźnia miłosierdzia w relacjach z chorymi. Rekolekcje i pielgrzymkę organizuje Krajowe Duszpasterstwo Służby Zdrowia we współpracy z Zespołem KEP ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. Duszpasterstwo Służby Zdrowia sprawuje opiekę duszpasterską nad lekarzami, pielęgniarkami i położnymi oraz kapelanami szpitali, zakładów opieki zdrowotnej i domów pomocy społecznej.


mir, BP @JasnaGóraNews


Katolicka Agencja Informacyjna

ISSN 1426-1413; Data wydania: 18 maja 2024

Wydawca: KAI;

Red. Naczelny: Marcin Przeciszewski

powrót ::

Cytat dnia

Ze złem trzeba walczyć, bo zło nie tylko uderzy w prawy i lewy policzek, ale może i głowę razem z policzkami oderwać.

/Ks. Jan Twardowski/

Cytat dnia

 

mszenabozenstwakancelaria

PORZĄDEK MSZY ŚW.

dni powszednie w Żernikach (szczegóły KLIKNIJ TU)


W SOBOTY (Żerniki):

godz. 18.00 -
Msza św. niedzielna

W NIEDZIELE (Żerniki) o godz.:
7.00, 9.00, 11.30, 16.00

W NIEDZIELE (Szałsza)
o godz. 10.15


w święta przypadające w dni robocze
: aktualne ogłoszenia (KLIKNIJ TU)

W DNI POWSZEDNIE
w poniedziałki i w czwartki w godzinach rannych
we wtorki, środy, czwartki i piątki w godzinach popołudniowych
 

UWAGA! NIEKTÓRE PARAFIE ZMIENIŁY PORZĄDEK MSZY ŚW. 
PROSIMY KAŻDORAZOWO INDYWIDUALNIE WERYFIKOWAĆ INFORMACJE ZAWARTE W PONIŻSZYCH ODNOŚNIKACH
Np. w par. Chrystusa Króla w niedzielę nie ma Mszy św. o g. 6.00, a jest o g. 7.30

MSZE ŚW. W GLIWICACH  - niedziele i święta
(informacja dzięki uprzejmości parafii 
św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy)

 

MSZE ŚW. W DIECEZJI GLIWICKIEJ  - niedziele i święta
(informacja wg "Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej Diecezji Gliwickiej")

 

Panel