Parafia św. Jana Chrzciciela - Gliwice

BIERZMOWANIE

bierzmowanie   Sakrament Ducha Św., sakrament dojrzałości chrześcijańskiej, nie jest magicznym gestem w wieku wchodzenia w dorosłość, ale znakiem Ducha Św., który ma umacniać młodego człowieka w trudnym przejściowym okresie życia, ma pomagać w dokonywaniu dobrych życiowych wyborów i wspierać łaską w kształtowaniu postaw dojrzałego i świadomego chrześcijanina. Tak powinien być rozumiany i traktowany przez kandydatów do bierzmowania, ich rodziców i wychowawców, aby umacniał do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.


   Przygotowanie do bierzmowania trwa trzy lata (cały okres edukacji w gimnazjum). Oprócz katechezy szkolnej, w której kandydat musi świadomie i aktywnie uczestniczyć, jest jeszcze przygotowanie bezpośrednie, które organizowane jest przy parafii zamieszkania kandydata. Kandydat zgłasza się więc na początku roku szkolnego w 1 klasie gimnazjum do ks. Proboszcza, aby wpisać się na listę przygotowujących się do bierzmowania. Przez pierwsze dwa lata kandydat wykazuje się sumiennym wypełnianiem praktyk religijnych oraz obowiązkowo uczestniczy w comiesięcznych spotkaniach w kościele połączonych z przystąpieniem do spowiedzi i uczestnictwem we Mszy Świętej, aby w ten sposób kształtować dojrzałą i świadomą osobowość chrześcijańską. W trzecim roku przygotowanie bezpośrednie dokonuje się (poza katechezą szkolną) w obowiązkowych cotygodniowych spotkaniach przy kościele. O pozostałych warunkach dopuszczenia i przyjęcia tego sakramentu młodzież dowiaduje się podczas wspomnianych spotkań.


   Osoby dorosłe, które nie przyjęły dotychczas tego sakramentu, a chciałyby to uczynić, zgłaszają się indywidualnie do ks. Proboszcza, by ustalić odpowiedni sposób przygotowania do tego sakramentu.


   Świadkiem Bierzmowania może być ten, kto spełnia następujące warunki: ukończony 18 rok życia, katolik bierzmowany, wierzący i praktykujący katolik. Jest zalecane, aby chrzestny, jeżeli to jest możliwe, został świadkiem bierzmowania.

» wstecz

Cytat dnia

Podziękuj za cierpienie, czy umiesz czy nie umiesz. Bez niego nigdy nie wiesz ile miłość kosztuje.

/Ks. Jan Twardowski/

Cytat dnia

 

mszenabozenstwakancelaria

PORZĄDEK MSZY ŚW.

dni powszednie w Żernikach (szczegóły KLIKNIJ TU)


W SOBOTY (Żerniki):

godz. 18.00 -
Msza św. niedzielna

W NIEDZIELE (Żerniki) o godz.:
7.00, 9.00, 11.30, 16.00

W NIEDZIELE (Szałsza)
o godz. 10.15


w święta przypadające w dni robocze
: aktualne ogłoszenia (KLIKNIJ TU)

W DNI POWSZEDNIE
w poniedziałki i w czwartki w godzinach rannych
we wtorki, środy i piątki w godzinach popołudniowych
 

UWAGA! NIEKTÓRE PARAFIE ZMIENIŁY PORZĄDEK MSZY ŚW. 
PROSIMY KAŻDORAZOWO INDYWIDUALNIE WERYFIKOWAĆ INFORMACJE ZAWARTE W PONIŻSZYCH ODNOŚNIKACH
Np. w par. Chrystusa Króla w niedzielę nie ma Mszy św. o g. 6.00, a jest o g. 7.30

MSZE ŚW. W GLIWICACH  - niedziele i święta
(informacja dzięki uprzejmości parafii 
św. Jacka w Gliwicach-Sośnicy)

 

MSZE ŚW. W DIECEZJI GLIWICKIEJ  - niedziele i święta
(informacja wg "Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej Diecezji Gliwickiej")

 

Panel